NBV

Uppdragsgivare: NBV— Sveriges äldsta studieförbund
Uppdrag: Visuell identitet
2013

NBV:s logotyp hade inte uppdaterats sedan 1970, den var svåranvänd och övrigt visuellt uttryck spretade mycket. Den nya logotypen är en naturlig evolution och modernisering – för att behålla igenkänning av den inarbetade logotypen är den blå färgen kvar och även triangeln, vilken nu är integrerad i namnet. Triangeln som form används också på ett lekfullt sätt i identiteten.