Överenskommelsen

Uppdragsgivare: Överenskommelsen
Uppdrag: Visuell identitet, print och film
2009–2017

Överenskommelsen är en avsiktsförklaring som handlar om hur Idéburen sektor, Sveriges Kommuner och Landsting och Regeringen ska förhålla sig till varandra när de samarbetar. Den visuella identiteten har ett neutralt och trovärdigt tilltal och visar de tre parterna som jämnbördiga. Logotypen refererar till hur en överenskommelse sluts – som en cirkel. De tre parterna representeras av tre gröna rutor över cirkeln, vilket läses som ett Ö – som i Överenskommelsen.

Fler visuella identiteter