Folkbildningsrådet

Uppdragsgivare: Folkbildningsrådet
Uppdrag: Visuell identitet, print
2014–

Den visuella identiteten bygger på idén om Folkbildningsrådet som en aktör i ett ständigt pågående flöde, där de fördelar och följer upp statsbidrag (ca 4 miljarder kronor per år) till folkhögskolor och studieförbund. Logotypens bindestreck är placerade som in- och utgångar och kan kopplas ihop med till exempel organisationsmodeller. Strecken kan även användas fritt som dekorelement. Illustrationer till webb och rapportomslag skapas av Emma Hanquist utifrån den visuella identitetens färgpalett.

Fler visuella identiteter