Jag är barn

Uppdragsgivare: Kvinnorättsförbundet i Malmö
Uppdrag: Design och layout av boken Jag är Barn.
2017

Jag är Barn är två böcker i en. Från ena hållet – handledning för de som i yrket möter barn med erfarenheter av våld i hemmet. Från andra hållet – intervjuer och bilder på huvudpersonerna: barnen. Formgivningen skiljer sig åt i de två delarna, fakta- och handboksdelen är plockig och innehållsrik, intervju- och bilddelen är luftig och ren och låter barnen ta all plats. Text: Linda Voldopija Stark Bild: Åsa Sjöström

Mer redaktionell design