Ungdomens Nykterhetsförbund

Uppdragsgivare: Ungdomens Nykterhetsförbund
Uppdrag: Visuell identitet
2018

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, vill vara en aktiv röst i alkoholdebatten och samtidigt vara en inspirerande samlingspunkt för unga. De visuella elementen byggs upp av metaforer för röst och ljud och understryker förbundets roll som röstbärare. En modern färgpalett och en kreativ användning av elementen skapar ett lekfullt och energiskt formspråk – vilket speglar den energi som de unga aktivisterna i förbundet bär på. Logotypen är en utveckling och modernisering av UNF:s tidigare logotyp.

Fler visuella identiteter