NOD

Uppdragsgivare: NOD
Uppdrag: Visuell identitet
2019

NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället – är en struktur för samverkan. NOD spänner över alla sakpolitiska områden och arbetar med att underlätta möten mellan offentliga aktörer och organisationer från civilsamhället.

Den visuella identiteten kommunicerar NOD:s gränsöverskridande och sammanbindande roll. De grafiska elementen, som utgår från logotypen, kan på olika vis användas för att illustrera strukturen och de modeller och processer som är en del av NOD:s verksamhet.

Fler visuella identiteter